İnönü Üniversitesi 11. Uluslararası Kısa Film Festivali


İnönü Üniversitesi 11. Uluslararası Kısa Film Festivali, bu sene 24-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan bu festival ile Türk Sineması’na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır. Festivalde Yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil uluslararası alanda üretilmiş kurmaca konulu ve deneysel kısa filmler ile kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, atölye çalışmaları, oturumlar ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır.

Detaylı bilgi için : http://inonu.edu.tr/tr/festival